Spotkanie informacyjne - rekrutacja do KSAP, 31.01.2019

KSAP, 31 stycznia 2019 r., godz. 15:30

Oświadczenia

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)

1)Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP). 2)Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56. 3)Celem zbierania danych jest realizacja spotkania informacyjnego dotyczącego rekrutacji do KSAP, w tym: a.rejestracja uczestników, b. bieżący kontakt informacyjny z uczestnikami spotkania. 4)Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) powierzone dane będą przechowywane przez okres 50 lat od daty realizacji projektu. 5)Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@ksap.gov.pl 6)Osobie powierzającej dane do przetwarzania przysługuje prawo do: a.wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, b.wglądu w powierzone dane osobowe i możliwość ich poprawiana.
1)Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP). 2)Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56. 3)Celem zbierania danych (adres e-mail) jest przekazywanie elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP. 4)Powierzone dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. 5)Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w KSAP: abi@ksap.gov.pl 6)Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych podmiotowi administrującemu automatycznym systemem dystrybucji newslettera KSAP. 7)Osobie powierzającej dane do przetwarzania przysługuje prawo do: a)wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych, b)wglądu w powierzone dane osobowe i możliwość ich poprawiana, c)odwołania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Formularz zgłoszeniowy

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane na adres mailowy podany w formularzu.