03.12.2021
Informacje

Mianowanie nowych urzędników służby cywilnej

1 grudnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów absolwenci KSAP XXXI Promocji Witold Pilecki zostali mianowani na urzędników służby cywilnej. Akty mianowania wręczył szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański. List gratulacyjny do nowych urzędników skierował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W uroczystości wziął także udział dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk.

zdjęcie grupowe nowo mianowanych z szefem służby cywilnej i dyrektorem KSAP

W liście skierowanym do nowo mianowanych Premier Mateusz Morawiecki podkreślił rolę, jaką pełnią kompetentni i wiarygodni urzędnicy w nowoczesnym i sprawnie funkcjonującym państwie. Dodał także, że akt mianowania to certyfikat najwyższego profesjonalizmu, ale także wysokich walorów etycznych i patriotycznych.

W tym roku, tak jak i w poprzednim, ze względu na pandemię COVID-19 zostało odwołane postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej. Dlatego 1 grudnia mianowani zostali tylko absolwenci KSAP XXXI Promocji Witold Pilecki.

Każdy z nich ślubował „służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą”.

Galeria zdjęć