Program Mentor

Fasada budynku KSAP

Program Mentor został stworzony w celu lepszego przygotowania słuchaczy do pracy w administracji publicznej. Pomysłodawcami tego projektu byli członkowie Stowarzyszenia Absolwentów KSAP we współpracy ze Szkołą. Program rozpoczął się we wrześniu 2012 r.

Dzięki programowi Mentor słuchacze mają niepowtarzalną okazję zapoznać się z zasadami pracy w administracji publicznej oraz wykorzystać wiedzę i umiejętności w praktyce. W połączeniu z proponowanym programem staży administracyjnych projekt wzmacnia potencjał oraz znajomość zagadnień dotyczących zadań realizowanych w poszczególnych strukturach administracji publicznej.

Cele programu

  • rozwijanie zdolności analitycznych słuchaczy,
  • kształcenie umiejętności poprawnego argumentowania i wyszukiwania informacji,
  • rozwijanie umiejętności negocjacyjnych i prezentowania przełożonym rekomendacji,
  • umożliwienie słuchaczom kontaktu z administracją publiczną poprzez bezpośrednie kontakty z mentorem, spotkania, konferencje etc.
  • zapoznanie słuchaczy ze strukturą danego urzędu oraz zasadami funkcjonowania administracji w praktyce,
  • wskazanie słuchaczowi jego mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy,
  • pomoc w wyborze dalszej ścieżki zawodowej dla słuchacza.

Szczegóły programu

Mentor wspiera słuchacza w wyborze ścieżki kariery, zleca podopiecznemu zadania m.in. opracowywanie notatek, decyzji, raportów, statystyk, czy też udział w konferencjach i spotkaniach służbowych oraz poleca czytanie odpowiednich lektur.

Spotkania z mentorami odbywają się regularnie w czasie zarezerwowanym w planie zajęć słuchaczy (10 godz./cykl). Spotkania odbywają się w urzędzie, w którym zatrudniony jest mentor, na terenie Szkoły lub w innym miejscu dowolnie wybranym przez mentora i podopiecznego.