02.06.2021
Informacje

Zmarł prof. Henryk Samsonowicz

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Henryka Samsonowicza. Zmarł wybitny historyk, wieloletni Przewodniczący i Honorowy Członek Rady KSAP.

Profesor Henryk Samsonowicz

Swoją pracą prof. Henryk Samsonowicz w niezwykły sposób współtworzył wolną Polskę, będąc jednocześnie symbolem patriotyzmu i niezwykłej postawy obywatelskiej.

Wybitny historyk, mediewista, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989–1991), Kawaler Orderu Orła Białego.  

Przez wiele lat zaangażowany współpracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 1998-2005 członek Rady KSAP, 2005-2011 Przewodniczący Rady KSAP. W uznaniu zasług dla Szkoły w 2011 r. przyznano Profesorowi honorowe członkostwo Rady KSAP.

Prof. Samsonowicz był uznanym autorem ok. 900 publikacji, w tym ponad 20 książek, a także członkiem wielu prestiżowych gremiów i instytucji naukowych.