16.05.2024
Projekty szkoleniowe

Zintegrowani – zarządzanie zmianą

W dniach 13-14.05.2024 r. oraz 20-21.05.2024 r., odbyła się II sesja szkoleniowa dla grup I i II, w ramach projektu Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani (pilotaż), poświęcona tematowi  – Zarządzanie zmianą. Celem warsztatów było  rozwijanie świadomości zmiany na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, w tym zapoznanie uczestników z metodami działania we wprowadzaniu zmian w zespole i organizacji.

O projekcie

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału efektywnego zarządzania, komunikacji i partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami tworzącymi Związki Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma partnerskiej współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających gmin oraz władze województw (Związki ZIT) wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Strona projektu.

Forma realizacji

Projekt zakłada realizację programu szkoleniowego oraz cyklu wizyt studyjnych. Sesje szkoleniowe wspierać będą rozwój umiejętności zarządzania, poznanie zasad budowania efektywności zespołu oraz trening skutecznych zachowań menedżerskich przedstawicieli samorządów tworzących ZIT. Szkoleniom będzie towarzyszyć cykl wizyt studyjnych, realizowanych przez MFiPR oraz innych aktywności wspierających realizację projektu (np. spotkania i szkolenia organizowane on-line).

Zarządzanie zmianą

W dniach 13-14.05.2024 r. oraz 20-21.05.2024 r. odbyła się II sesja szkoleniowa dla grup I i II, w ramach projektu Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani (pilotaż), poświęcona tematowi – Zarządzanie zmianą. Celem warsztatów było rozwijanie świadomości zmiany na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, w tym zapoznanie uczestników z metodami działania we wprowadzaniu zmian w zespole i organizacji.

Tematyka sesji

Program sesji obejmował m.in. następujące zagadnienia:

  • Zmiana na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i systemowym,
  • Rola lidera w procesie zmian, sponsor, agenci zmiany,
  • Zarządzanie komunikacją w procesie zmiany, narzędzia zarządzania zmianą
  • Opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nim.

W trakcie zajęć uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania: Jak reagować na zmiany w organizacji? Jak wprowadzać zmianę tj. jakie są etapy jej wprowadzania? Jak radzić sobie z oporem różnych grup interesariuszy? W jakiś sposób kreować agentów zmian? Jak identyfikować trudności i sobie z nimi radzić?

Zmiana w organizacji

Zmiana jest czymś nieuniknionym. Wynika z konieczności dostosowania się organizacji do zmieniającego się otoczenia. Zdolność do zarządzania zmiana jest postrzegana jako ważna kompetencja odnoszących sukcesy organizacji i ich menedżerów. Zarządzanie zmianami  jest procesem ciągłego odnawiania kierunku działania, struktur i możliwości organizacji, tak aby sprostać nieustannym, zmieniającym się potrzebom różnorodnych interesariuszy.

Forma realizacji

  • Warsztat dla grupy I był realizowany 13-14.05.2024 r w godzinach 9:00 – 16:15  stacjonarnie w KSAP.
  • Warsztat dla grupy II był realizowany 20-21.05.2024 r w godzinach 9:00 – 16:15  stacjonarnie w Lublinie.

Partner

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079): środki UE, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027: 79,71%, budżet państwa: 20,29%.

logo Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskiej, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej

logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej