01.03.2024
Projekty szkoleniowe

Zintegrowani – rusza nabór do projektu!

KSAP, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przeszkoli, w ramach nowego projektu: Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani (pilotaż), 40 przedstawicieli jednostek samorządowych oraz pracowników tworzących Związki Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Nabór do projektu

Rusza nabór do dwóch pierwszych grup – łącznie 40 osób! Jeśli na co dzień zajmujesz się tematyką ZIT, jesteś pozytywnie nastawiony/a do poznania swoich mocnych stron, rozwoju umiejętności menedżerskich, otwarty/a na poznanie nowych metod zarządzania, z chęcią włączysz się do współtworzenia sieci współpracy w ramach ZIT – to czekamy właśnie na Ciebie!

W projekcie mogą wziąć udział przedstawiciele Związku ZIT, tj. pracownicy biur Związków ZIT oraz jednostek samorządu terytorialnego, w edycji pilotażowej z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego – Gr I oraz lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego – GRUPA II

Przydatne informacje o naborze:

O projekcie

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału efektywnego zarządzania, komunikacji i partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami tworzącymi Związki Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma partnerskiej współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających gmin oraz władze województw (Związki ZIT) wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Strona projektu.

Forma realizacji

Projekt zakłada realizację programu szkoleniowego oraz cyklu wizyt studyjnych. Sesje szkoleniowe wspierać będą rozwój umiejętności zarządzania, poznanie zasad budowania efektywności zespołu oraz trening skutecznych zachowań menedżerskich przedstawicieli samorządów tworzących ZIT.  Szkoleniom będzie towarzyszyć cykl wizyt studyjnych, realizowanych przez MFiPR oraz innych aktywności wspierających realizację projektu (np. spotkania i szkolenia organizowane on-line).

Okres realizacji

W 2024 r., w pierwszej pilotażowej edycji, planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla dwóch 20-sto osobowych grup. Po zakończeniu pierwszej edycji zostanie przeprowadzona ocena realizacji projektu, a program kolejnych edycji zostanie zaktualizowany i dostosowany do potrzeb następnych edycji i ich uczestników.

Partner

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079): środki UE, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027: 79,71%, budżet państwa: 20,29%.

logo Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskiej, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej

logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej