18.04.2024
Projekty szkoleniowe

ZINTEGROWANI – inauguracja projektu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. zainaugurowano nowy projekt szkoleniowy: Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT -ZINTEGROWANI (pilotaż).

uczestnicy podczas szkolenia

O projekcie

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału efektywnego zarządzania, komunikacji i partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami tworzącymi Związki Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma partnerskiej współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających gmin oraz władze województw (Związki ZIT) wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Strona projektu.

Forma realizacji

Projekt zakłada realizację programu szkoleniowego oraz cyklu wizyt studyjnych. Sesje szkoleniowe wspierać będą rozwój umiejętności zarządzania, poznanie zasad budowania efektywności zespołu oraz trening skutecznych zachowań menedżerskich przedstawicieli samorządów tworzących ZIT.  Szkoleniom będzie towarzyszyć cykl wizyt studyjnych, realizowanych przez MFiPR oraz innych aktywności wspierających realizację projektu (np. spotkania i szkolenia organizowane on-line).

Warsztaty budowania zespołu

W dniach 17-19 kwietnia 2024 r. realizowana jest pierwsza sesja szkoleniowa w KSAP (Warsztat budowania zespołu), dla grupy I w projekcie. Uczestników szkolenia przywitali przedstawiciele KSAP oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W trakcie oficjalnego otwarcia projektu podkreślono znaczenie projektu dla wzmocnienia wymiaru terytorialnego polityki spójności oraz wagę współpracy samorządów wchodzących w skład miejskich obszarów funkcjonalnych.

Głównym celem programu warsztatu jest rozwój umiejętności budowania zespołu i relacji wspierających pracę w grupie. Tworzenie zespołu polega na słuchaniu siebie wzajemnie oraz próbie zrozumienia drugiej osoby, by określić wspólny cel i dążyć do rozwiązania problemu. Takie podejście wymaga od wszystkich członków zespołu zaangażowania, poczucia odpowiedzialności oraz stawiania na dobrą atmosferę. Szkolenie będzie również okazją do rozwoju bazującego na  unikalnych, mocnych cechach danej osoby.

Tematyka warsztatu

  • Rola i zadania lidera, menedżera oraz członków zespołu w organizacji
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu oraz budowanie zaangażowania we współpracy.
  • Mocne strony menedżera - jak lepiej poznać siebie, odkryć swoje możliwości, talenty i mocne strony? - praca w oparciu o talenty Gallupa.
  • Skuteczność i efektywność osobista, rozwój bazujący na mocnych stronach i unikalnych zasobach

Partner

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079): środki UE, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027: 79,71%, budżet państwa: 20,29%.

logo Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskiej, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej

logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej