13.12.2022
Projekty szkoleniowe

Zbiór wybranych narzędzi coachingowych – już dostępny na stronie KSAP

Zbiór narzędzi coachingowych, wypracowany przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Grecji i Polski w ramach projektu Erasmus+ Techniki coachingowe w sektorze publicznym jako narzędzie doskonalenia usług publicznych, dostępny jest już na stronie KSAP.

Dlaczego polecamy?

Jak zarządzać zespołem? Jak sprawić by praca w zespole dawała satysfakcję wszystkim stronom? Co mogę zrobić, aby mój zespół pracował bardziej efektywnie? Czyli jak wykorzystać umiejętności oraz techniki coachingowe w pracy menedżera instytucji publicznej – odpowiedź na to pytanie zawiera przygotowany  w projekcie zbiór wybranych narzędzi coachingowych.

Celem opracowania jest doskonalenie usług publicznych poprzez sprawniejsze i bardziej świadome zarządzanie zespołami przez menedżerów instytucji administracji publicznej. Opisane metody i narzędzia zostały wybrane w taki sposób, aby stanowiły zachętę do samorozwoju i doskonalenia umiejętności menedżerów średniego i niższego szczebla, w zakresie tworzenia odpowiednich warunków pracy. 

Metody i narzędzia zostały przetestowane w praktyce podczas pilotażowego kursu z zakresu znajomości coachingu i technik coachingowych, zorganizowanego we wszystkich krajach partnerskich.

Gdzie jest dostępny?

Zbiór narzędzi coachingowych:

Więcej informacji o projekcie 

Projekt Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych był realizowany przez KSAP w okresie styczeń 2021 – lipiec 2022, w partnerstwie ponadnarodowym we współpracy z Latvian School of Public Administration (LSPA) – partner wiodący projektu, ośrodkiem szkoleniowym MetaCoach (Łotwa) oraz organizacją non-profit Society in Progress (Grecja). Więcej informacji o działaniach w projekcie.

Finansowanie

Projekt był finansowany w ramach programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Serdecznie zapraszamy do lektury!

logo Erasmus +