13.11.2020
Projekty szkoleniowe

Zarządzanie zmianą – Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I sesja krajowa online)

W dniach  16-19.11.2020 r. odbędzie  się  pierwsza sesja, z pięciu zaplanowanych krajowych sesji szkoleniowych (grupa III i IV), w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Temat spotkania: Zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej.

kołyska Newtona

Tematyka sesji

Program sesji obejmuje następujące zagadnienia:

  • rola lidera w procesie zmian,
  • zarządzanie komunikacją w procesie zmiany,
  • opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi.

Forma realizacji

Zajęcia w  formule online będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy:

  • 16-17.11.2020 r. – Grupa III (20 osób)
  • 18-19.11.2020 r. – Grupa IV (20 osób)

Zajęcia, zgodnie z założeniami, powinny zostać zrealizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, jednak w obecnej sytuacji epidemiologicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej : https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć