04.04.2023
Projekty szkoleniowe

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ. Jak systemowo usprawnić wykorzystanie zasobu wiedzy w administracji publicznej?

Zapraszamy na sesję Forum Zarządzania Publicznego poświęconą poznaniu procesów, modeli i rozwiązań w zarządzaniu wiedzą w administracji publicznej. Sesja odbędzie się 18 kwietnia br., w godz. 10:00-15:00, stacjonarnie, w KSAP.

W trakcie spotkania 18 kwietnia br. zarysowane zostaną powody, dla których warto zwrócić uwagę na zasób wiedzy w organizacji, a także przedstawione będą przykładowe procesy i modele zarządzania wiedzą. Zaprezentowane zostaną również doświadczenia w zakresie zarządzania zasobami wiedzy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zapraszamy także do dyskusji panelowej: Jak systemowo zarządzać wiedzą w instytucjach publicznych? W trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli zastanowić się nad koncepcją wdrożenia systemu zarządzania wiedzą i przygotować wstępne założenia projektu oraz dowiedzą się jak do budowy spójnego i całościowego systemu zarządzania wiedzą wykorzystać CAF - Wspólną Metodę Oceny i narzędzia Total Quality Management

Udział w sesji i warsztatach jest bezpłatny. Więcej na temat sesji.

Program

  9:30 – 10:00   Rejestracja
10:00 – 10:05   Otwarcie, dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP
10:05 – 11:00   Prezentacje

 • Gdybym wiedział wtedy to co wiem dziś… Słów kilka o zarządzaniu wiedzą
  prof. Paweł Wyrozębski, Katedra Zarządzania Projektami, Szkoła Główna Handlowa
 • Przykład zarządzania zasobami wiedzy na podstawie doświadczeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  Aleksandra Malarz, Radca, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny
Jak systemowo zarządzać wiedzą w instytucjach publicznych?

 • Monika Malinowska, Radca HR, Departament Finansowy, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Piotr Nowicki, Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Dionizy Smoleń, Partner PricewaterhouseCoopers (PwC)
 • prof. Jacek Strojny, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
 • Tomasz Ugryn, Rządowe Biuro Monitorowania Projektów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • prof. Paweł Wyrozębski, Katedra Zarządzania Projektami, Szkoła Główna Handlowa
 • Moderator, dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:00 – 12:30  Przerwa
12:30 – 15:00  Warsztaty

 • Miniwarsztat 1: Wdrożenie systemowego zarządzania wiedzą w instytucji publicznej – warsztaty z budowania koncepcji projektu, prof. Jacek Strojny
 • Miniwarsztat 2: Jak wykorzystać CAF i narzędzia TQM w zarządzaniu wiedzą?, Marek Jefriemienko

Więcej informacji na temat warsztatów.
Miejsca na warsztatach są limitowane. Osoby zarejestrowane na warsztaty otrzymają potwierdzenie udziału w ciągu dwóch dni roboczych. Prosimy, aby rejestrować się tylko na jeden warsztat.

Rejestracja

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w sesji i warsztatach: formularz zgłoszeniowy.
Link będzie aktywny do 14 kwietnia 2023 r. (do godz. 14:00), po tym terminie rejestracja zostanie zakończona.

Kontakt

Pytania związane z udziałem w sesji i w warsztatach prosimy kierować na adres: fzp@ksap.gov.pl

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na www.fzp.ksap.gov.pl

Wideo