18.10.2019
Programy i projekty

Zarządzanie strategiczne państwem w kontekście integracji europejskiej

W dniach 21-25 października 2019 r. KSAP organizuje, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, szkolenie dla przedstawicieli administracji ukraińskiej "Zarządzanie strategiczne państwem w kontekście integracji europejskiej". 

zdjęcie grupowe uczestników szkolenia

Projekt realizowany jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego i finansowany ze środków programu polskiej pomocy rozwojowej.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników projektu z polskim doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego państwem w kontekście przygotowań Ukrainy do integracji z UE. Projekt skierowany jest do przedstawicieli ukraińskiej administracji rządowej mających wpływ na zarządzanie strategiczne państwem.

W programie

Uczestnicy szkolenia zapoznają się m.in. z zagadnieniami:

  • planowanie strategiczne, w tym wyznaczanie priorytetów i powiązanie tego procesu z planowaniem budżetu,
  • wykorzystywanie środków unijnych na szczeblu regionalnym i lokalnym w powiązaniu z  tematyką decentralizacji,
  • procedury legislacyjne w związku z eurointegracją.

Ponadto uczestnicy odbędą wizytę studyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej na temat programu AAPPW

logo polskiej pomocy    logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych     logo Partnerstwa Wschodniego