06.07.2022
Projekty szkoleniowe

Zarządzanie strategiczne – kluczowe zagadnienia. II warszawska sesja SYNERGII, 5-6 lipca 2022

W dniach 5-6 lipca 2022 r. odbywa się 2. sesja w ramach III edycji projektu SYNERGIA. W sesji udział biorą przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

2. sesja szkoleniowa

Celem sesji jest zapoznanie uczestników z kluczowymi pojęciami dotyczącymi strategii, digitalizacji i innowacji, transformacji poprzez technologię i big tech. W programie zaplanowano zajęcia z obszaru zarządzania strategicznego, zarządzania technologią oraz wykorzystania IT w sektorze administracji publicznej.

Zrozumienie i wykorzystanie kluczowych pojęć i ram strategii oraz wypracowanie lepszego wyobrażenia o celach strategicznych instytucji publicznej znacząco zwiększa efektywność jej funkcjonowania. Znakomita większość podmiotów w sektorze prywatnym wypracowała misję i wizję swojego rozwoju. W administracji publicznej ten pomysł przebija się powoli i często, gdy nawet zostanie już wdrożony, pozostaje niezrozumiałym, sformalizowanym zapisem na papierze. Podstawowe znacznie w tej kwestii ma bowiem zgodne rozumienie wypracowanej wizji przez wszystkich pracowników organizacji, a w efekcie jedność w działaniu pracowników  – każdy członek zespołu pracuje na wspólny sukces określony w wizji działalności jednostki administracji publicznej. 

Jak do tego doprowadzić? Jak wytyczyć zrozumiały dla organizacji, spójny kierunek rozwoju? Jakie narzędzia wykorzystać by usprawnić funkcjonowanie organizacji i osiągnąć wyższy poziom wydajności, jednocześnie zapewniając odpowiednie usługi obywatelom, przedsiębiorstwom i innym jednostkom współdziałającym?

To tylko niektóre z pytań, które zadawać będą sobie uczestnicy sesji, poszukując odpowiedzi w czasie dyskusji warsztatowych oraz analizy prezentowanych case’ów.

Forma realizacji

Sesja realizowana jest w formie online, na platformie MS TEAMS.

Cel projektu 

Celem projektu SYNERGIA jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań zarządczych w wyłonionej w konkursie wewnętrznym instytucji biorącej udział w projekcie.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej logo bułgarskiego partnera projektu Institute of Public Administration logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service  logo łotewskiej szkoły administracji publicznej

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny