20.09.2021
Projekty szkoleniowe

Zarządzanie strategiczne – kluczowe problemy. II warszawska sesja SYNERGII.

W dniach 20-21 września 2021r. odbędzie się 2 sesja w ramach II edycji projektu SYNERGIA. W sesji udział wezmą przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

zrzut ekranu z uczestnikami szkolenia i prezentacją

2 sesja szkoleniowa

W programie zaplanowano zajęcia z obszaru zarządzania strategicznego, zarządzania technologią oraz wykorzystania IT w sektorze administracji publicznej. Jak planować długofalową pracę organizacji? Jak wpisać ją w misję i cel działalności organizacji? Na co zwrócić uwagę i jak unikać błędów? Jak zainteresować założeniami strategii interesariuszy i zaangażować ich do współpracy? Jakie narzędzia mogą w tym pomóc? Na te i inne pytania starają się odpowiedzieć w dniach 20-21.09.2021 r. uczestnicy II sesji w II edycji projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, analizując case’y i identyfikując dobre praktyki, które można wdrożyć w administracji publicznej.

Forma realizacji

Sesja realizowana jest w formie online, na platformie MS TEAMS.

Cel projektu 

Celem projektu SYNEGIA jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań zarządczych w wyłonionej w konkursie wewnętrznym instytucji biorącej udział w projekcie.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

Galeria zdjęć