23.05.2022
Informacje

Zarządzanie dokumentacją w jednostkach administracji publicznej

Zapraszamy na szkolenie z zakresu postępowania z dokumentacją w administracji publicznej, które odbędzie się w dniach 9-10 czerwca br.

Adresaci szkolenia

  • specjaliści pracujący w archiwach zakładowych,
  • wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy chcą zdobyć nowe wiadomości, lub wzbogacić już posiadaną wiedzę praktyczną i teoretyczną, pomocną w procesie zarządzania dokumentacją.

Prowadzący

  • Dariusz Makowski – pracownik Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
  • Tomasz Jasiówka – pracownik Archiwum Akt Nowych i od 2012 r. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu.

Program szkolenia

  • wprowadzenie do polskiego prawa archiwalnego,
  • akty wewnętrzne normujące postępowanie z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej, w tym systemy obiegu dokumentów (papierowy i EZD),
  • prawa i obowiązki jednostek administracji publicznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania z dokumentacją,
  • przekazywanie dokumentacji archiwalnej w systemie ADE.

2-dniowe szkolenie (16 godzin dydaktycznych), realizowane w formie wykładu z prezentacją, będzie uwzględniało aktywną wymianę informacji i spostrzeżeń w toku dyskusji moderowanej.

Szczegóły dotyczące szkolenia. 

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z opiekunem szkolenia p. Anną Turowską: