20.09.2021
Nabór

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP)

Do 6 października 2021 r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 8 edycji, natomiast do końca października 2021 r. do udziału w 9 edycji Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP). Serdecznie zapraszamy!

mężczyzna trzymający tablet, nad którym widoczne są sześciokąty z ikonkami. Na tym tle napis Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) współpracują w zakresie podnoszenia jakości zarządzania projektami w administracji publicznej przez organizację „Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP)”.

Do końca września 2021 r., przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 8 edycji, natomiast do końca października 2021 r. do udziału w 9 edycji Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP). Serdecznie zapraszamy.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) współpracują w zakresie podnoszenia jakości zarządzania projektami w administracji publicznej przez organizację „Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP)”.

Zakres tematyczny Akademii

AZPAP to 40 godzinne szkolenie obejmujące kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami oraz kwestie dotyczące zarządzania programami, projektamii portfelami projektów z wykorzystaniem opracowanych przez KPRM dokumentów metodycznych. Zapraszamy do zapoznania się z programem Akademii. Walorem AZPAP jest aspekt warsztatowy szkoleń prowadzonych przez doświadczonych wykładowców/trenerów będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami. Poznaj trenerów AZPAP.

Forma realizacji

Akademia obejmuje 5 dni szkoleniowych (łącznie 40 godzin dydaktycznych) realizowanych w niewielkich odstępach czasowych. Ze względu na aktualną sytuację AZPAP jest realizowana w formule online live.

Uczestnicy

Do udziału w AZPAP zapraszamy pracowników administracji publicznej:

 • liderów/kierowników projektów – osoby zarządzające projektami,
 • członków zespołów projektowych – osoby zaangażowane w realizację programów
 • i projektów,
 • pracowników komórek odpowiedzialnych za monitorowanie projektów lub wdrażanie podejścia projektowego w danej instytucji,
 • dyrektorów i naczelników.

Terminy

Terminy realizacji kolejnych edycji AZPAP:

 • I -VII edycje – zrealizowane,
 • VIII edycja – pomiędzy 11 a 26 października 2021 roku,
 • IX edycja – pomiędzy 22 listopada a 7 grudnia 2021 roku.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany uczestnikom Akademii przed każdą edycją.

Koszt udziału w Akademii

Koszt udziału w Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej wynosi 2 500 zł netto.

Rekrutacja

Zgłoszenia do 8 i 9 edycji AZPAP są przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc poprzez Internetowy System Rejestracji na Szkolenia KSAP (ISRNS).

Uwaga: Pierwszeństwo przyjęcia do udziału w AZPAP przysługuje wg poniższej kolejności: 

 1. Przedstawicielom kierownictw ministerstw i instytucji centralnych  
 2. Osobom wyznaczonym do wdrażania podejścia projektowego w ministerstwach i ich najbliższych współpracowników - Biur Portfela (Biur Monitorowania Projektów) 
 3. Kierownikom Programów i Liderom Projektów strategicznych oraz innych kluczowych inicjatyw realizowanych przez ministerstwa  
 4. Dyrektorom i Zastępcom Dyrektorów w ministerstwach/KPRM/Kancelarii Prezydenta 
 5. Pracownikom Biur Portfela (Biur Monitorowania Projektów) w innych instytucjach centralnych lub terenowych 
 6. Kierownikom Programów i Liderom Projektów w innych instytucjach
 7. Pracownicy administracji centralnej (w szczególności członkowie zespołów projektowych) 

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Akademii p. Justyną Krawczyk:

Pliki do pobrania