17.10.2014
Projekty szkoleniowe

Zakończenie Studium kontroli administracji rządowej

17 października 2014 r. zakończyła się kolejna edycja Studium kontroli administracji rządowej organizowanego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Najwyższą Izby Kontroli. Dzięki realizacji Studium grupa pięćdziesięciu pracowników i urzędników służby cywilnej udoskonaliła swój kontrolerski warsztat – zaktualizowała wiedzę i nabyła praktyczne umiejętności realizacji kontroli.

Dyrktor Jan Pastwa wręcza dyplom. Na drugim planie widać Wiceprezesa NIK Wojciecha Kutyłę i przedstawiciela KPRM Tomasza Bolka.

Studium było elementem działań systemowych podejmowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – jako ośrodka koordynacji kontroli w administracji rządowej – w zakresie profesjonalizacji kontroli instytucjonalnej. W październiku 2014 roku Studium ukończyli kluczowi kontrolerzy realizujący postępowania w administracji rządowej. W 2011 r. odbyło się kompleksowe szkolenie dla kadr zarządzających komórkami kontroli w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i urzędach centralnych. Na przełomie 2013 i 2014 r. odbyła się natomiast pierwsza edycja Studium adresowana do koordynatorów i kontrolerów nadzorujących kontrole.

Galeria zdjęć