02.08.2022
Projekty szkoleniowe

Zakończenie Studium Dyplomatycznego SEW

29 lipca 2022 roku, w Sali Balowej Pałacu Potockich odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla uczestników II edycji "Studium Dyplomatycznego SEW", specjalistycznego kursu kształcenia młodych białoruskich dyplomatów mającego na celu kształcenie w Polsce nowych białoruskich kadr dyplomatycznych.

zdjęcie grupowe uczestników studium

Ceremonię otwarto przemówieniem dyrektora Studium Europy Wschodniej Jana Malickiego, któremu towarzyszyła wicedyrektor Akademii Dyplomatycznej Pani Marta Zielińska-Śliwka. Na zakończenie ze swoim przemówieniem wystąpił Pan Ambasador Paweł Łatuszka. 

Kurs dyplomatyczny został zrealizowany w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią“ przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w ścisłym współdziałaniu programowym i wykładowym z Akademią Dyplomatyczną MSZ RP, przy wsparciu Instytutu Francuskiego w Polsce, we współpracy dydaktycznej z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum UW i Szkoły Języków Obcych UW oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.

Program kursu obejmował analizę sytuacji politycznej na Białorusi i na obszarze postsowieckim, teorię i praktykę polityki, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, protokół dyplomatyczny, prawo międzynarodowe itd. Przedstawiciele KSAP zorganizowali serię wykładów i warsztatów na temat prawa administracyjnego oraz organizacji i funkcjonowania służby cywilnej w Polsce.

Uczestnikami kursu byli obywatele Białorusi, absolwenci studiów wyższych. Łącznie kurs ukończyło 19 absolwentów. 

Kształceniu przyszłych białoruskich dyplomatów nadano hasło „NOWE KADRY DLA NOWEJ BIAŁORUSI’’. 

Galeria zdjęć