22.05.2018
Projekty szkoleniowe

Zakończenie programu ARGO Top Public Executive

18 maja 2018 roku 59 uczestników projektu ARGO Top Public Executive odebrało dyplomy ukończenia prestiżowego programu kształcenia, zrealizowanego we współpracy z IESE Business School. 

Uczestnicy programu w auli KSAP słuchają wykładu. Na dużym ekranie widać wyświetloną prezentację.

Dyplomy wręczali: Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk i Dyrektor IESE Executive Education Center prof. Radosław Koszewski.

Szef Służby Cywilnej przyznał, że był to jeden z  najbardziej innowacyjnych programów kształcenia dla najwyższej kadry zarządzającej administracji publicznej od 1989 roku. KSAP będzie starała się kontynuować niniejszy program. Zainteresowanych udziałem w następnej edycji programu zapraszamy na naszą stronę jesienią br.

Gra strategiczna

Uroczystość poprzedziła całodzienna gra strategiczna „Brokerzy wiedzy”, która była ostatnim szkoleniowym elementem programu. Gra umożliwiła uczestnikom poznanie oraz przetestowanie w praktyce różnych strategii zamawiania i wykorzystania wiedzy naukowej w procesie zarządzania politykami publicznymi.

ARGO Top Public Executive

Program był realizowany przez partnerów KSAP i IESE Business School z Hiszpanii, w formule Master of Public Administration, przy wykorzystaniu uznanej na świecie harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej  w sektorze prywatnym i publicznym.

Dzięki udziałowi w ARGO Top Public Executive przedstawiciele kadry zarządzającej administracji publicznej najwyższego szczebla mogą rozwinąć kompetencje interpersonalne i przywódcze, nauczyć się twórczego rozwiązywania problemów, inicjowania i wprowadzania zmian w swoich instytucjach.

Program finansowany był w ramach PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej na temat programu na stronie ARGO Top Public Executive.

Loga funduszy europejskich, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, IESE Business School, Unii Europejskiej

Galeria zdjęć