23.03.2023
Informacje

Wystawa „Lech Kaczyński (1949–2010). Człowiek Solidarności”

W KSAP została otwarta wystawa upamiętniająca Patrona Szkoły. Prezentacja została przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Solidarności. 

goście wernisażu oglądają wystawę

Wystawę otworzył dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk wraz z dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Solidarności Mateuszem Smolaną.

– Wystawa to nie tylko ilustracja zawodowej drogi życia śp. Lecha Kaczyńskiego, ale w moim odczuciu również forma ukazania jej jako swoistego drogowskazu stałych i niezmiennych postaw obywatelskich – mówił podczas wernisażu dyrektor Mateusz Smolana. – Została przygotowana również z myślą o młodym pokoleniu, z wiarą w to, że potrzeba opierania się na autorytetach jest czymś zupełnie naturalnym, oczywistym i potrzebnym. Tak też rozumiemy drogę życia Pana Prezydenta, jako odniesienie i wskazanie tego, co słuszne i wartościowe w życiu każdego z nas.

Wystawa prezentuje zawodową, naukową i społeczną karierę Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Na bogato zilustrowanych planszach zaprezentowano kolejne etapy włączania się Lecha Kaczyńskiego w działalność związkową i polityczną – od czasów opozycji PRL poprzez lata transformacji ustrojowej aż do okresu dojrzałej działalności politycznej.

Galeria zdjęć