08.10.2019
Programy i projekty

Wystąpienia publiczne – jak być słuchanym?

Druga sesja krajowa w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej – międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej.

osoba z mikrofonem przed dużą publicznością

W dniach 8-11 października 2019 r. realizowana jest druga z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP (grupy I i II). Sesja poświęcona jest tematowi „Wystąpienia publiczne”. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Język lidera w trakcie prezentacji, spotkań oraz wystąpień publicznych
  • Narzędzia zarządzania audytorium
  • Język ciała, siła gestów

Cel projektu

Wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej i zarządzania dostępnymi zasobami.

Uczestnicy

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.).

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Rekrutacja następnych grup do projektu

Uwaga! Już w listopadzie rozpocznie się rekrutacja do następnych dwóch grup w projekcie. Szczegóły już wkrótce na stronie projektu. Zapraszamy!

Więcej o projekcie na stronie Akademii Zarządzania.

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny