16.11.2021
Projekty szkoleniowe

Wystąpienia publiczne – co warto wiedzieć i dlaczego?

W dniach 16-19 listopada 2021 r. w KSAP realizowana jest sesja “Wystąpienia publiczne” dla grup V i VI  w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.

Tłum ludzi z podniesionymi rękoma. Na środku jedna osoba stoi na środku z uniesionymi rękoma.

Celem sesji szkoleniowej jest wzmocnienie umiejętności efektywnej i efektownej komunikacji na forum publicznym. Jak mówić żeby nas słuchano? Jak komunikować treści, które chcemy by były zrozumiane i zapamiętane? Jaka postawa ciała i tembr głosu zostaną pozytywnie odebrane przez audytorium? Na te i inne pytania będą starali się znaleźć odpowiedź, z pomocą doświadczonego trenera, uczestnicy szkolenia. Nagrane prezentacje z własnym wystąpieniem poddane zostaną analizie – każdy z uczestników otrzyma informację zwrotną wskazującą mocne strony wystąpienia oraz te, nad którymi należy jeszcze popracować, aby osiągnąć sukces.

Program szkolenia „Wystąpienia publiczne” obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Język lidera w trakcie prezentacji, spotkań oraz wystąpień publicznych,
  • Narzędzia zarządzania audytorium,
  • Język ciała, siła gestów.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej o projekcie na stronie Akademii Zarzadzania.

Szkolenie dla każdej z grup trwa dwa dni:

  • 16-17.11.2021 r. – grupa V 
  • 18-19.11.2021 r.  – grupa VI.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:00 w siedzibie KSAP.