31.08.2022
Informacje

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) przekazała wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2022 roku. Po pozytywnym zaopiniowaniu przebiegu postępowania przez Radę Służby Publicznej, wyniki zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2022 roku opublikowane w Serwisie Służby Cywilnej.