25.07.2023
Informacje

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na przełomie sierpnia i września.

uczestnicy postępowania podczas egzaminu

Dyrektor KSAP przekazuje sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego Szefowi Służby Cywilnej, który nadzoruje jego przebieg pod względem zgodności z przepisami. Postępowanie ocenia również Rada Służby Publicznej.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz sposób publikacji wyników określa:

  • ustawa o służbie cywilnej,
  • oraz rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Szczegóły w serwisie Służby Cywilnej.