26.05.2011
Projekty szkoleniowe

Wyjazd Stowarzyszenia Absolwentów KSAP do Katynia i Smoleńska

W dniach 26 – 29 maja 2011 r. odbył się wyjazd do Katynia i Smoleńska, organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów KSAP. Wyjazd został wsparty finansowo przez KSAP.

Słuchacze, Absolwenci oraz ich rodziny wzięli udział w wyjeździe na Białoruś i do Rosji. Celem wyjazdu było oddanie czci polskim oficerom pomordowanym w Katyniu w 1940 roku, a także ofiarom katastrofy samolotu Tu – 154 pod Smoleńskiem, w tym Władysławowi Stasiakowi, Szefowi Kancelarii Prezydenta RP, absolwentowi I promocji KSAP. W Katyniu ksiądz Franciszek Longchamps de Bérier odprawił Mszę Świętą w intencji spoczywających tam polskich oficerów, a także w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. W trakcie Mszy, a także w trakcie modlitwy w miejscu katastrofy, wystawiony został poczet sztandarowy Szkoły.

W trakcie podróży przez Białoruś uczestnicy mieli okazję zwiedzić także inne ważne dla historii Polski miejsca. Odwiedzili Kuropaty, miejsce masowych egzekucji NKWD w latach 1937 – 1941, w którym spoczywa nawet do 250 tys. ofiar stalinowskich represji, w tym znaczna liczba Polaków; złożyli kwiaty na polskim cmentarzu wojskowym w Lenino; odwiedzili Nieśwież (zamek Radziwiłłów, krypty książęce w miejscowym kościele), Mir (zamek Radziwiłłów), Berezę Kartuską, Brześć i Mińsk.

Słuchacze pragną podziękować Panom Grzegorzowi Gmyrkowi i Piotrowi Firlusowi (XVII Promocja), organizatorom wyjazdu; Panu Pawłowi Banasiowi, prezesowi Stowarzyszenia Absolwentów (I Promocja) oraz Panu Dyrektorowi Jackowi Czaputowiczowi za umożliwienie wzięcia udziału w tak poruszającej wyprawie, którą każdy państwowiec powinien choć raz w swym życiu odbyć.

Hubert Świętek, XXII Promocja

Galeria zdjęć