25.06.2013
Projekty szkoleniowe

Wspólnota Praktyków ds. Prawnych w służbie cywilnej w KSAP

25 czerwca 2013 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyło się spotkanie Wspólnoty Praktyków ds. Prawnych w służbie cywilnej.

Uczestnicy spotkania siedzą w ławkach

Jego tematem była rola i zadania komórki prawnej w urzędzie, opinie prawne i umowy cywilnoprawne. Wzięli w nim udział pracownicy departamentów prawnych z kilkunastu urzędów.

Zebranych gości przywitali kierownik Ośrodka Rozwoju i Innowacji KSAP dr Marcin Sakowicz oraz Pan Bartosz Ledzion reprezentujący projekt "Ministerstwa Uczące Się". Dyskusję nt. koncepcji funkcjonowania komórki prawnej i sprawności procesu legislacyjnego w zakresie jego koordynacji rozpoczęła prezentacja Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska.

Wspólnoty praktyków są częścią projektu "Ministerstwa Uczące Się" i ich kolejne spotkania odbywać się będą w KSAP. Zainteresowanych dołączeniem prosimy o kontakt na adres biuro@mus.edu.pl lub rak@ksap.gov.pl

Galeria zdjęć