09.12.2019
Projekty szkoleniowe

Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

W dniach 2-6 grudnia 2019 r. KSAP organizował, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwem Rozwoju, szkolenie dla przedstawicieli administracji białoruskiej "Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce". Projekt realizowany był w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego i finansowany ze środków programu polskiej pomocy rozwojowej.

grupowe zdjęcie uczestników szkolenia

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników projektu z problematyką poprawy regulacji oraz polityk publicznych w zakresie wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na Białorusi w kontekście polskich doświadczeń.

W programie

Uczestnicy szkolenia zapoznali się m.in. z zagadnieniami:

  • doskonalenia regulacji gospodarczych (w tym ostatnie zmiany na rzecz MŚP, ocena skutków regulacji oraz konsultacje publiczne),
  • zamówień publicznych w kontekście MŚP,
  • finansowania MŚP przez wyspecjalizowane instytucje (Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju),
  • priorytetami gospodarczymi w obszarze B+R+I oraz ich realizacją (w tym Krajowe Inteligentne Specjalizacje, polityka klastrowa, wsparcie startupów, Przemysł 4.0, ulgi podatkowe dla innowacji, innowacyjna administracja),
  • e-Administracji (e-Deklaracje podatkowe i portal biznes.gov.pl) i Programem Polska Bezgotówkowa,
  • działaniami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w praktyce,
  • zachętami inwestycyjnymi (reforma Polska Strefa Inwestycji w kontekście zmian na rzecz MŚP),
  • wsparcia na poziomie lokalnym na przykładzie miasta stołecznego Warszawy.

Ponadto uczestnicy odbyli wizytę studyjną w Urzędzie m. st. Warszawy.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej na temat programu AAPPW

logo polskiej pomocy logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych     logo Ministerstwa Rozwoju

    logo Partnerstwa Wschodniego