04.06.2020
Informacje

Wizyty studyjne w ministerstwach

Słuchacze XXXI Promocji Witold Pilecki uczestniczyli w wirtualnych spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju. Rozmawiali o wyzwaniach w zarządzaniu w dobie pracy zdalnej oraz planowaniu ścieżki kariery w administracji publicznej.

Zrzut ekranu komputera przedstawiający zdjęcia osób uczestniczących w spotkaniu online

Wizyty studyjne organizowane w ministerstwach pozwalają poznać przekrojowo strukturę instytucji, zadania realizowane w poszczególnych komórkach, porozmawiać z urzędnikami, często absolwentami KSAP, którzy dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym ze słuchaczami.

Słuchacze XXXI Promocji Witold Pilecki wzięli udział w wirtualnych spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju. Z ekspertami i menadżerami rozmawiali nie tylko o realizowanych zadaniach i wyzwaniach w zarządzaniu zespołami i projektami w dobie pracy zdalnej, ale również o obszarach, w których warto rozwijać się planując swoją ścieżkę kariery w administracji.