18.03.2013
Projekty szkoleniowe

Wizyta studyjna słuchaczy Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej w Charkowie

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gościła w swoich murach, w dniach od 18 do 22 marca 2013 r. słuchaczy Charkowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej.

Zdjęcie grupowe, słuchacze trzymają w rękach dyplomy

Wizyta studyjna była poświęcona funkcjonowaniu administracji publicznej w Polsce. Słuchacze uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wykładowców i absolwentów KSAP jak również w wizytach w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu RP oraz w Urzędzie m. st. Warszawy i Samorządzie Województwa Mazowieckiego.

Słuchacze Instytutu zapoznali się z systemem administracji publicznej w Polsce podczas wykładu prowadzonego przez dr. Sławomira Peszkowskiego. Uzupełnieniem tego spotkania była wizyta w Departamencie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie słuchacze spotkali się z Dyrektorem tego Departamentu, dr. Dagmirem Długoszem oraz pracownikiem Departamentu p. Łukaszem Świetlikowskim, którzy przedstawili sposób powstania i funkcjonowania korpusu Służby Cywilnej w Polsce. Misję Krajowej Szkoły oraz sposób funkcjonowania Szkoły zaprezentowali Doktor Anna Jaroń oraz Łukasz Ośmiałowski, pracownik Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.

Podczas spotkań w urzędach centralnych, słuchacze Charkowskiego Instytutu zgłębiali wiedzę na temat administracji publicznej (KPRM, Kancelaria Sejmu RP), zasobów energetycznych Polski (MG), wykorzystywania funduszy unijnych (MRR) oraz funkcjonowania jednostek regionalnych (Urząd m. st. Warszawy, Samorząd Województwa Mazowieckiego).

Goście mieli również okazję spotkać się ze słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podczas wspólnego konwersatorium nt. polityki państwa, gdzie wykład wygłosił Pan Volodymyr Streltsov, pracownik Charkowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej: Ukraina w procesach integracyjnych: Europa czy Eurasia?

Galeria zdjęć