17.11.2014
Programy i projekty

Wizyta przedstawicieli Zurab Zhvania School of Public Administration z Gruzji

W dniu 17 listopada 2014 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej podpisała porozumienie o współpracy z Zurab Zhvania School of Public Administration, w Kutaisi, Gruzja.

Dyrektor Jan Pastwa i przestawicielka Zurab Zhvania School of Public Administration, w Kutaisi, Gruzja podpisują porozumienie o współpracy.

Współpraca realizowana będzie poprzez wymianę publikacji i programów, wspólne badania i analizę tematów obopólnie uznawanych za użyteczne, organizację krótkoterminowych programów edukacyjnych, organizację teoretycznych, instytucjonalnych lub praktycznych konferencji naukowych i seminariów oraz publikację związanych z nimi materiałów, wymianę pracowników naukowych i administracyjnych w celu wygłaszania wykładów, prowadzenia szkoleń i udziału w seminariach, wymianę grup studenckich w celu udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach na tematy określone przez strony oraz inne ustalone wzajemnie przez strony formy współpracy w dziedzinie administracji publicznej.

W ramach dwudniowego pobytu w KSAP goście z Zurab Zhvania School of Public Administration zapoznali się z misją, rolą i funkcjonowaniem KSAP, poznali strukturę KSAP, zasady przygotowania programu szkoleniowego, sposoby analizy potrzeb szkoleniowych oraz proces ewaluacji szkoleń.

Gruzińskiej delegacji przewodniczyła pani Ketevan Jakeli, Dyrektor Zurab Zhvania School of Public Administration. W skład delegacji weszli ponadto: Nana Kuchuloria, kierownik zarządzający szkoły, Zviad Javakhia - szef administracji mera Kutaisi oraz Giorgi Kelauridze, doradca dyrektora szkoły ds. rozwoju i międzynarodowej współpracy, absolwent KSAP (2007-2008).

Galeria zdjęć