27.06.2023
Informacje

Wizyta przedstawicieli Zurab Zhvania School of Public Administration w KSAP

W dniach 26 i 27 czerwca 2023 r. KSAP gości przedstawicieli gruzińskiej Szkoły Administracji Publicznej im. Zuraba Zhvanii (ZZSPA). W wizycie uczestniczy Dyrektor ZZSPA, pani Ketevan Jakeli oraz przedstawiciele szkoły, odpowiedzialni za proces monitorowania i ewaluacji jakości procesu kształcenia w gruzińskiej szkole.

dyrektorzy KSAP i gruzińskiej szkoły

Cel wizyty

Celem wizyty w Szkole jest zapoznanie się z organizacją i metodami procesów monitorowania i ewaluacji różnych form kształcenia realizowanych przez KSAP. Dodatkowo, na prośbę gości, zaprezentowane zostaną założenia projektu międzynarodowego: “Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej”.

Program

Program pobytu delegacji ZZSPA w Warszawie obejmuje m.in. prezentację wewnętrznego systemu monitorowania i ewaluacji szkoleń stosowanego w KSAP, a także sesję wymiany doświadczeń w tym obszarze.

Zaplanowano także wizyty w instytucjach polskiej administracji publicznej. W Departamencie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów goście zapoznają się z systemem szkoleń i rozwoju kompetencji zawodowych członków korpusu służby cywilnej, a w Urzędzie Transportu Kolejowego zaprezentowane zostaną wewnętrzne procedury oceny skuteczności procesu kształcenia pracowników.

 Szkoła Administracji Publicznej im. Zuraba Zhvanii (ZZSPA)

logo gruzińskiej szkołu

Galeria zdjęć