28.09.2011
Informacje

Wizyta przedstawicieli urzędników rządu flamandzkiego

przedstawicieli urzędników rządu flamandzkiego siedza przy stole z Przedstawicielami KSAP i rozmawiają

Dnia 28 września 2011 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyła się wizyta przedstawicieli urzędników rządu flamandzkiego. W programie wizyty przewidziane były: prezentacja KSAP, rozważenie możliwości współpracy oraz wykład dotyczący aktualnych problemów polskiej administracji publicznej.

Galeria zdjęć