01.12.2014
Programy i projekty

Wizyta przedstawicieli National Academy for Public Administration of Ukraine

W dniu 1 grudnia 2014 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gościła słuchaczy National Academy for Public Administration of Ukraine przy prezydencie Ukrainy, w ramach projektu stażowego realizowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli w Polsce.

Słuchacze National Academy for Public Administration of Ukraine przy prezydencie Ukrainy siedzą przy stole.

Projekt ma na celu zapoznanie partnera ukraińskiego z zadaniami i funkcjonowaniem Najwyższej Izby Kontroli w sferze nadzoru nad prawidłowym działaniem administracji publicznej.

Celem spotkania w KSAP było zapoznanie gości z Ukrainy z systemem służby cywilnej w Polsce oraz rolą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w niniejszym systemie. Zainteresowanie słuchaczy NAPA wzbudziła historia przemian w polskiej administracji publicznej na przestrzeni ostatnich lat, w tym proces tworzenia służby cywilnej oraz zasady rekrutacji do KSAP i możliwość podjęcia nauki w naszej szkole.

Galeria zdjęć