26.06.2024
Informacje

Wizyta przedstawicieli Instytutu ds. Administracji Publicznej Republiki Kosowa

W dniu 26 czerwca br. KSAP gościła delegację przedstawicieli Instytutu ds. Administracji Publicznej Republiki Kosowa, pod przewodnictwem dyrektor Instytutu, pani Lule Isufi.

podpisanie porozumienia

Cel i program

Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy KSAP i Instytutem. Podczas spotkania goście zapoznali się z działalnością Szkoły, jej misją oraz jej usytuowaniem w strukturze służby cywilnej. W ramach spotkania KSAP zaprezentowała  swoje doświadczenia i wypracowane wewnętrznie dobre praktyki w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych administracji publicznej oraz monitorowania postępów i ewaluacji procesów kształcenia.

Porozumienie

Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KSAP i Instytutem ds. Administracji Publicznej Republiki Kosowa, stanowiące oficjalny dokument nawiązania relacji roboczych pomiędzy instytucjami oraz podstawę dla dalszych wspólnych przedsięwzięć.

Galeria zdjęć