19.11.2021
Projekty szkoleniowe

Wirtualne wizyty studyjne w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego

W dniach 15-19 listopada 2021 r. w KSAP odbywa się szkolenie pt. „Wirtualne wizyty studyjne w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej  krajów Partnerstwa Wschodniego”, organizowane w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

zrzut ekranu z prezentacją

Partner merytoryczny projektu

Partnerem merytorycznym projektu jest Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Cel projektu

Szkolenie ma na celu wsparcie działań poprawiających funkcjonowanie państwa i wdrażanie zasad dobrego rządzenia w krajach PW poprzez usprawnienie systemu służby cywilnej w zainteresowanych współpracą krajach PW oraz przy wykorzystaniu polskich doświadczeń i dobrych praktyk zarządzania kadrami. Podczas szkolenia urzędnicy z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW) zapoznają się z rozwiązaniami z obszaru polityki kadrowej stosowanymi w polskiej służbie cywilnej, a także metodami realizacji zadań służby cywilnej w dobie pandemii COVID-19.

Program

Program szkolenia będzie obejmował następujące tematy:

  • prezentacja polskiego systemu służby cywilnej;
  • zasady naboru i wynagradzania, a także system szkoleń i rozwoju zawodowego w służbie cywilnej;
  • standardy i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL); 
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna; 
  • dobre praktyki  ZZL w wybranych urzędach administracji rządowej (np. work-life balance, wdrażanie nowych pracowników, działania prozdrowotne czy przyjazna administracja)
  • wizyty studyjne w instytucji administracji publicznej w formie streamingu – wywiady z pracownikami urzędu,
  • prezentacje dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w państwach PW.

W programie przewidziano również wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, a także spotkanie integracyjne w formie online, poświęcone doświadczeniom pracy zdalnej w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Forma szkolenia

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19, szkolenie realizowane jest w trybie on-line, na platformie ZOOM. 

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej na temat AAPPW

logo polskiej pomocy logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych logo Partnerstwa Wschodniego

 

Galeria zdjęć