23.05.2024
Projekty szkoleniowe

Wielki Reset – dlaczego dotyczy administracji? Relacja na żywo!

Zapraszamy na sesję Forum Zarządzania Publicznego, zorganizowaną we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Sesja odbędzie się 23 maja br., w godz. 10:00-15:00, stacjonarnie, w KSAP.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu: „Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu – studium transformacji ku cywilizacji informacyjnej”. 

Celem sesji jest zaprezentowanie założeń Wielkiego Resetu i lepsze zrozumienie wyzwań związanych z wdrażaniem globalnych agend przez instytucje publiczne. Przedmiotem rozważań będą zwłaszcza zagadnienia w obszarze wymagań bezpieczeństwa cybernetycznego, Zielonego Ładu i zrównoważonego rozwoju.

W trakcie sesji chcemy przybliżyć pojęcie Wielkiego Resetu tj. złożonego zjawiska, opartego na zainicjowanym realnym procesie, wykreowanym w masowych przekazach ostatnich lat i wkalkulowanym w zachodzące od dekad, a nawet stuleci, zmiany globalne. Wielki Reset posiada wielopoziomową i wieloaspektową architekturę, a zarazem cyfrową i sieciową infrastrukturę. Od zewnątrz przejawia się w gwałtownych przeobrażeniach niemal w każdej sferze życia społecznego i gospodarczego, zaś od wewnątrz opiera się na stymulowanych przepływach informacyjnych, innowacyjnych i finansowych. Wyzwanie dla administracji stanowi umiejętność pogodzenia – w ramach realizacji zadań publicznych – różnorodnych unormowań, zaleceń, standardów, wskaźników, wytycznych i parametrów agend Wielkiego Resetu (jak np. Agenda 2030) z interesem publicznym i dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Program

9:30 – 10:00     Rejestracja

10:00 – 10:10   Otwarcie
Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP
dr hab. Jacek Janowski, prof. PW, Kierownik Projektu

10:10 – 11:10   Prezentacje

 • Wyzwania prawne i technologiczne dla administracji publicznej związane z Wielkim Resetem
  dr hab. Jacek Janowski, prof. PW
 • Automatyzacja decyzji a ochrona danych osobowych
  dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
 • Polityka gospodarcza Zielonego Ładu – wymiar samorządowy
  dr Joanna Szafran, UMCS

11:10 – 12:10   Panel dyskusyjny
Wielki Reset w zarządzaniu publicznym. Jak wykorzystać szanse i jak zarządzić ryzykiem? 

 • prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
 • dr hab. Joanna Pawlikowska, UwB
 • mgr Mateusz Jagieła, UKSW, Euro-Eko Sp. z o.o.
 • Moderator, dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK

12:10 – 12:30  Przerwa

12:30 – 15:00  Warsztaty

 • Miniwarsztat 1: Open Source i cyberbezpieczeństwo – praktyczne problemy z wdrażaniem Dyrektywy UE, inż. Radosław Maliszewski
 • Miniwarsztat 2: Zrównoważony rozwój – praktyczne problemy z wdrażaniem unijnej regulacji (SFDR),  lic. Dominik Janowski

Rejestracja

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w sesji: formularz zgłoszeniowy.
Link będzie aktywny do 21 maja 2024 r., po tym terminie rejestracja zostanie zakończona.

Udział w sesji i warsztatach jest bezpłatny.

Kontakt

Pytania związane z udziałem w sesji prosimy kierować na adres: fzp@ksap.gov.pl
Więcej informacji o sesji znajdą Państwo na stronie FZP.  

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na www.fzp.ksap.gov.pl

Logo Forum Zarządzania Publicznego

Wideo