28.10.2015
Informacje

Whistleblowing i ochrona sygnalistów w służbie interesu publicznego

Czy powinniśmy chronić sygnalistów, których motywy nie są w pełni szlachetne? Czy pracodawca chce wiedzieć o nieprawidłowościach? Na te i inne pytania dotyczące sygnalizowania szukaliśmy odpowiedzi podczas konferencji 28 października 2015 r.

Uczestnicy konferencji w auli KSAP

28 października w siedzibie KSAP odbyła się konferencja poświęcona sygnalizowaniu nieprawidłowości w instytucjach publicznych, zorganizowana wspólnie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i Fundację im. Stefana Batorego.

Whistleblowing (sygnalizowanie) to działanie polegające na ujawnianiu nieprawidłowości, np. w instytucji, w której się pracuje, ze względu na ochronę interesu publicznego (od angielskiego terminu "to blow the whistle" - zagwizdać, wszcząć alarm). Problematyka sygnalizowania to obszar w Polsce stosunkowo nowy i mimo że coraz bardziej popularny, nadal mało znany. Dlatego też w sesji plenarnej chcieliśmy przekazać uczestnikom konferencji wiedzę z tego obszaru. Pogłębić ją oraz odnaleźć powiązania poruszanych tematów z własnymi doświadczeniami, uczestnicy mieli okazję podczas warsztatów, które odbyły się w drugiej części konferencji.

Głównym wnioskiem płynącym z konferencji zorganizowanej w KSAP jest potrzeba prawnego uregulowania statusu sygnalistów i objęcia ich szczególną ochroną prawną. Według uczestników konferencji polski kodeks pracy jest w tym zakresie niewystarczający. Ochrona prawna sygnalistów powinna polegać między innymi na prawie do ochrony własnej anonimowości czy na zabezpieczeniu przed działaniami odwetowymi pracodawcy, takimi jak przeniesienie na inne stanowisko, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i zablokowanie awansu.

Program
 

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15


Otwarcie konferencji

  prof. Mirosław Stec, Przewodniczący Rady KSAP
Anita Noskowska-Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Grzegorz Makowski, Dyrektor Programu Odpowiedzialne Państwo, Fundacja im. Stefana Batorego

10.15 – 11.30


Sesja plenarna

  Społeczne uwarunkowania sygnalizowania
Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych
 
  Whistleblowing a zarządzanie ryzykiem w organizacji
Jakub Kraszkiewicz, EY, Zuzanna Dobrowolska, Linia Etyki
 
  Sygnalizowanie nieprawidłowości w świetle obowiązków i praw pracowniczych na tle praktyki orzeczniczej sądów pracy
SSR Marta Kiszowara, Sąd Rejonowy w Białymstoku
 
  Zarządzanie etyką oraz działalność antykorupcyjna w sektorze prywatnym a ochrona sygnalistów
Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
 
  Prawna ochrona sygnalistów w sektorze publicznym w ustawach odrębnych obowiązujących w innych krajach
Anna Wojciechowska-Nowak, Fundacja im. Stefana Batorego

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 13.15
 

Sesja warsztatowa - warsztaty odbywają się równolegle, każdy trwa 1,5 h
 
  Warsztat I - Sygnalizowanie nieprawidłowości w instytucjach publicznych a interes publiczny
Grzegorz Makowski, Marcin Waszak, Fundacja im. Stefana Batorego
 
  Warsztat II - Sygnalizowanie nieprawidłowości w zakładzie pracy w kontekście obowiązków i praw pracowniczych
SSR Marta Kiszowara, Sąd Rejonowy w Białymstoku
 
  Warsztat III - Społeczne uwarunkowania sygnalizowania nieprawidłowości
Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych
 
  Warsztat IV - Wewnętrzne systemy sygnalizowania. Jak stworzyć efektywne narzędzie prewencyjne?
Anna Wojciechowska-Nowak, Fundacja im. Stefana Batorego

13.15 – 13.45

Lunch

13.45 – 15.00
 

Sesja końcowa: konkluzje z warsztatów
Karol Mojkowski, Sieć Obywatelska Watchdog Polska


 

Galeria zdjęć