08.12.2021
Projekty szkoleniowe

Wdrażanie zapisów umów stowarzyszeniowych DCFTA w zakresie polityki handlowej i celnej, dla przedstawicieli administracji rządowej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

W dniach od 6 do 10 grudnia 2021 r. w KSAP odbywa się szkolenie „Wdrażanie zapisów umów stowarzyszeniowych DCFTA w zakresie polityki handlowej i celnej, dla przedstawicieli administracji rządowej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy”, organizowane w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

zrzut ekranu przedstawiający prezentację i prelegenta

Partner merytoryczny projektu

Partnerem merytorycznym projektu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników w zakresie wdrażania zapisów umów stowarzyszeniowych DCFTA w zakresie polityki handlowej i celnej.

Program

Poszerzenie i pogłębienie wiedzy specjalistycznej w zakresie poniżej wymienionych obszarów, analiza możliwości implementacji rozwiązań polskich do realiów w państwach uczestników, zwiększenie efektywności implementacji regulacji prawnych w krajach uczestników oraz nawiązanie kontaktów służbowych ze specjalistami w dziedzinie polityki handlowej i celnej (networking) to planowane rezultaty szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

  • unijne instrumenty ochrony rynku;
  • międzynarodowy system handlu usługami;
  • Konwencja Pan-euro-śródziemnomorska (PEM) w sprawie preferencyjnych reguł pochodzenia;
  • wykorzystanie bazy Access2Markets;
  • handel a zrównoważony rozwój - realizacja globalnych celów rozwojowych poprzez instrumenty handlowe;
  • promocja przedsiębiorstw i ich internacjonalizacja;
  • instrumenty handlowe w walce z pandemią Covid;
  • procedury celne związane z ochroną praw własności przemysłowej;
  • zmiany w taryfie celnej i klasyfikacji towarów;
  • unijna procedura tranzytu i system NCTS.

W programie przewidziano również wirtualne zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego.

Forma szkolenia

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19, szkolenie realizowane jest w trybie on-line, na platformie ZOOM. 

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej na temat AAPPW

logo polskiej pomocy logo MSZ logo Partnerstwa Wschodniego

 

Galeria zdjęć