18.11.2019
Projekty szkoleniowe

Wdrażanie umów o strefie wolnego handlu (DCFTA)

W dniach 18-22 listopada br. KSAP gości przedstawicieli administracji publicznej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – uczestników szkolenia "Wdrażanie umów o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA) w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów", organizowanego w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

zdjęcie grupowe uczestników szkolenia

Partner merytoryczny projektu

Partnerem merytorycznym szkolenia jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

logo ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi

Cel projektu

Wzmocnienie potencjału gruzińskiej, mołdawskiej i ukraińskiej administracji umożliwiające efektywne wdrażanie umów o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA) w zakresie kwestii bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów.

Forma szkolenia

Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci z:

 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego,
 • Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego,
 • Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.

Uczestnicy szkolenia odbędą również wizyty studyjne w:

 • Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 • Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach,
 • grupie producenckiej Fruit Family w Sadkowie Szlacheckim.

W trakcie szkolenia goście będą mieli okazję zapoznać się m.in. z następującymi zagadnieniami:

 • System bezpieczeństwa żywności w Polsce – dostosowanie przepisów krajowych i standardów w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego do wymagań Unii Europejskiej;
 • Zadania Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów;
 • Wymagania fitosanitarne w obrocie towarów pochodzenia roślinnego;
 • Bezpieczeństwo zdrowotne w świetle obowiązujących regulacji prawnych UE w gospodarstwach rolnych działających w krótkich łańcuchach dostaw;
 • Programy rozwoju obszarów wiejskich współfinansowane ze środków UE a bezpieczeństwo żywności i ochrona konsumentów;
 • Systemy jakości żywności w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność;
 • Kontrola artykułów żywnościowych i gastronomii;
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i in.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej na temat programu AAPPW

logo polskiej pomocy logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych   logo Partnerstwa Wschodniego

Galeria zdjęć