04.12.2017
Projekty szkoleniowe

Wdrażanie umów DCFTA w dziedzinie rolnictwa i handlu produktami rolnymi

W dniach od 4 do 8 grudnia 2017 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gości przedstawicieli administracji publicznej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – uczestników szkolenia "Wdrażanie umów DCFTA w dziedzinie rolnictwa i handlu produktami rolnymi". Szkolenie organizowane jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Uczestnik ze słuchawkami na uszach siedzi i mówi do mikrofonu

Polskie doświadczenia

Celem projektu jest zapoznanie uczestników szkolenia z polskimi doświadczeniami w dostosowaniu rolnictwa i handlu produktami rolnymi do unijnych standardów i integracji z rynkiem UE. Goście będą mieli okazję zapoznać się z działaniami podjętymi przez polską administrację w okresie przedakcesyjnym w zakresie przygotowania sektora rolnego do spełniania norm UE, między innymi, w dziedzinie polityki jakości żywności, kwestiach handlowych, weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz przyjrzeć się praktycznym efektom dostosowania gospodarstw/zakładów do funkcjonowania na rynku unijnym.

Forma szkolenia

Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego oraz Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego.

Uczestnicy szkolenia odbędą również wizyty studyjne w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz Grupie Producentów Owoców „TWÓJ OWOC” w Wichradzu.

Partner merytoryczny projektu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

logo ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej na temat Akademii.

logo polskiej pomocy
 
logo partnerstwa wschodniego