20.11.2016
Projekty szkoleniowe

Wdrażanie umów DCFTA w dziedzinie rolnictwa i handlu produktami rolnymi

W dniach od 21 do 25 listopada 2016 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gościć będzie  przedstawicieli administracji publicznej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – uczestników szkolenia "Wdrażanie umów DCFTA w dziedzinie rolnictwa i handlu produktami rolnymi". Szkolenie organizowane jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Logo Partnerstwa Wschodniego.

Partner merytoryczny projektu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cel projektu

Zapoznanie uczestników projektu z polskimi doświadczeniami w dostosowaniu rolnictwa do unijnych standardów i integracji z rynkiem UE poprzez – po pierwsze – zapoznanie się z działaniami podjętymi przez polską administrację w okresie przedakcesyjnym w zakresie przygotowania sektora rolnego do spełniania norm UE, między innymi, w dziedzinie polityki jakości żywności, kwestiach handlowych, weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz – po drugie – przyjrzenie się praktycznym efektom dostosowania gospodarstw/zakładów do funkcjonowania na rynku unijnym.

Forma szkolenia

Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego oraz Agencji Rynku Rolnego.

Uczestnicy szkolenia odbędą również wizyty studyjne w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowane ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Przeczytaj więcej na temat Akademii.

Logo MSZ    Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi logo Partnerstwa Wschodniego   logo polskiej pomocy

Galeria zdjęć