13.12.2023
Projekty szkoleniowe

Wdrażanie polityki regionalnej – polskie dobre praktyki

W dniach 4-8 grudnia 2023 r. KSAP zrealizowała program czwartego, ostatniego modułu szkoleniowego tegorocznej Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. Projekt adresowany był do urzędników centralnej administracji publicznej oraz przedstawicieli trzeciego sektora Ukrainy.

uczestnicy podczas szkolenia

Seminarium “Wdrażanie polityki regionalnej – polskie dobre praktyki” poświęcone było tematyce planowania i wdrażania strategii rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych na poziomie lokalnym. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach XIII edycji Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Cele szkolenia

Szkolenie miało na celu wsparcie administracji ukraińskiej w zakresie planowania i wdrażania polityki regionalnej, zarówno w skali całego państwa jak i na poziomie lokalnym.

Partner merytoryczny projektu

Partnerem merytorycznym projektu był Pełnomocnik Rządu ds. polsko – ukraińskiej współpracy rozwojowej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uczestnicy

W projekcie wzięli udział przedstawiciele trzeciego sektora oraz reprezentanci urzędów centralnej administracji publicznej Ukrainy, do obowiązków których należy nadzór nad planowaniem, wdrażaniem oraz monitorowaniem i ewaluacją strategii rozwoju, w obwodach oraz w skali całego państwa.

Program

W ramach programu szkolenia uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami z obszaru planowania, stosowanymi w Polsce. Program obejmował między innymi:

  • szkolenie z zakresu planowania i wdrażania polityki rozwoju regionalnego, prezentujące zagadnienia zarządzania strategicznego w Polsce - cele, priorytety kierunków działań i instrumentów polityki regionalnej w Polsce oraz Krajowej Polityki Miejskiej, współpraca z regionami w procesie realizacji polityki regionalnej, współpraca transgranicznej, a także blok poświęcony polityce spójności oraz systemom monitorowania i ewaluacji polityk krajowych i UE;  
  • spotkanie z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczące instrumentów finansowych wspomagania rozwoju regionalnego adresowanych do samorządów;
  • szkolenie z zakresu systemów finansowania samorządu terytorialnego w kontekście wdrażania strategii rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym;  
  • spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego uczestnicy zapoznali się ze strategią rozwoju obszarów wiejskich;
  • wizytę studyjną w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, podczas której uczestnicy zapoznali się ze strategią, programami i instrumentami wdrażania polityki rozwoju regionalnego. Poruszana podczas spotkania tematyka dotyczyła min. sposobu zbierania i wykorzystania danych statystycznych, zbieranych przez gminę w procesie planowania  i wdrażania polityki rozwoju, a także zagadnienie podatków lokalnych i ich roli w budżecie gminy.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt ma na celu wsparcie działań usprawniających funkcjonowanie państwa i wdrażanie zasad dobrego rządzenia w krajach PW, poprzez modernizację systemu służby cywilnej, w zainteresowanych współpracą krajach PW oraz przy wykorzystaniu polskich doświadczeń i dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. 

Finansowanie programu

Program jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej na temat AAPPW.

logo polskiej pomocy logo MSZ logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej logo Eastern Partnership

Galeria zdjęć