03.07.2014
Projekty szkoleniowe

Warsztaty “Zarządzanie i Przywództwo”

Dyrektorzy generalni ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich spotkali się w dniach 3-4 lipca 2014 r. na trzeciej ostatniej w cyklu warsztatów sesji programu “Zarządzanie i Przywództwo” adresowanego do najwyższej kadry kierowniczej służby cywilnej. Warsztaty dedykowane dyrektorom generalnym administracji rządowej przygotowała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Grupa uczestników warsztatów Zarządzanie i Przywództwo przed budynkiem szkoły

Warsztaty podejmowania decyzji

Pierwszego dnia dyrektorzy generalni wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez profesorów Marka Szopę z Uniwersytetu Śląskiego oraz Tomasza Zaleśkiewicza z wrocławskiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Profesor Marek Szopa – specjalista w zakresie negocjacji i lateralnych technik rozwiązywania problemów w oparciu o teorię gier przeprowadził warsztaty poświęcone myśleniu strategicznemu w podejmowaniu decyzji. Z kolei profesor Tomasz Zaleśkiewicz – psycholog biznesu, autor książek i artykułów na temat psychologii inwestowania i ryzyka towarzyszącego decyzjom przedstawił uczestnikom psychologiczne aspekty podejmowania decyzji.

Gra strategiczna

Drugiego dnia warsztatów dyrektorzy generalni wzięli udział w grze strategicznej „Transgresja decyzyjna w praktyce administracji rządowej”. Grę przygotował i przeprowadził dr Leszek Mellibruda – psycholog biznesu, wybitny trener posiadający doświadczenie we wdrażaniu najlepszych rozwiązań biznesowych w administracji rządowej, wraz z trenerem Anną Żółkowską. W ramach gry uczestnicy poznali uwarunkowania i standardy delegowania uprawnień decyzyjnych w administracji rządowej.

Kadra kierownicza polskiej służby cywilnej jako liderzy

Program „Zarządzanie i Przywództwo” został zainicjowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z akceptacją Szefa Służby Cywilnej. Celem programu jest stworzenie propozycji skutecznych rozwiązań służących rozwojowi najwyższej kadry kierowniczej administracji rządowej, wypracowanych wspólnie z dyrektorami generalnymi ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich. Program będzie kontynuowany jesienią 2014 r. Krajowa Szkoła oferuje także inne podobne projekty mające na celu rozwój kadry kierowniczej, tj. Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi czy Centrum Oceny Zintegrowanej.