14.03.2014
Projekty szkoleniowe

Warsztaty “Zarządzanie i Przywództwo”

Dyrektorzy generalni ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich po raz kolejny spotkali się w dniach 13-14 marca 2014 r. na II sesji warsztatów “Zarządzanie i Przywództwo”. Warsztaty dedykowane Dyrektorom Generalnym administracji rządowej przygotowała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Grażyna Dobroń i dr Tomasz Skalski prowadzą drugą sesję warsztatów Zarządzanie i Przywództwo dla Dyrektorów Generalnych

Warsztaty Integralne

Dyrektorzy Generalni wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez wybitnego specjalistę i eksperta Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – dr Tomasza Skalskiego. Ten uznany socjolog, trener biznesu, coach rozwoju osobistego, a także znawca integralnego podejścia w przywództwie w administracji, biznesie i mediach przedstawił uczestnikom jak rozwijać umiejętności przywódcze w administracji rządowej, jak poszerzać i pogłębiać własną świadomość w obszarach ważnych dla skutecznego przywództwa oraz jak zarządzać począwszy od własnego rozwoju a kończąc na organizacji i państwie.

Strategie własnego rozwoju według Grażyny Dobroń

Gościem pierwszego dnia warsztatów była Grażyna Dobroń – wybitna dziennikarka radiowej Trójki, znawczyni tematyki rozwoju świadomości, a także autorka książek „Instrukcja samo(obsługi) człowieka” oraz „Na okrągło zdrowym być”. W ramach tego spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak zarządzać sobą i relacjami międzyludzkimi, a także jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem.

Kadra kierownicza polskiej Służby Cywilnej jako liderzy 

Program „Zarządzanie i Przywództwo” został zainicjowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej wraz z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie skutecznych propozycji rozwiązań rozwoju najwyższej kadry kierowniczej administracji rządowej wypracowanych wspólnie z Dyrektorami Generalnymi. Krajowa Szkoła oferuje również podobne projekty mające na celu rozwój kadry kierowniczej, tj. Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi czy Centrum Oceny Zintegrowanej.