14.06.2023
Projekty szkoleniowe

Warsztaty wdrożeniowe – część druga. VI warszawska sesja SYNERGII

W dniu 6 czerwca 2023 r. odbyła się druga część warsztatów wdrożeniowych online dla uczestników IV edycji projektu SYNERGIA. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier .

Twarze uczestników na spotkaniu online

VI sesja szkoleniowa

W czasie sesji wdrożeniowej przeprowadzono analizę wyzwań zarządczych poszczególnych instytucji – uczestników, pod kątem aktualności oraz ciągłego doskonalenia zaproponowanych rozwiązań.

Uczestnicy, zgłaszając się do projektu, w formularzu zgłoszeniowym prezentują wyzwanie zarządcze, nad którym chcieliby pracować w trakcie części szkoleniowej. W ten sposób przygotowują się do stworzenia projektu wdrożenia odpowiednich rozwiązań w swoich macierzystych instytucjach, opartego na dobrych praktykach prezentowanych w czasie programu szkoleniowego.

Forma realizacji

Sesję zrealizowano w formie online, na platformie MS TEAMS. Zajęcia odbywały w godzinach 9:00 – 12:00.

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny