26.11.2015
Informacje

W służbie Polsce. Szkoły Nauk Politycznych i ich twórcy

W 100-tną rocznicę powstania Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie (pierwotnie Szkoły Nauk Społecznych i Handlowych) 9 grudnia 1915 r. odbyła się w KSAP konferencja poświęcona kształceniu kadr dla administracji publicznej. 

Aula KSAP, Bartosz Włodarski przemawia z mównicy, w prezydium siedzą pozostali paneliści. Na ekranie wyświetolny slajd przedstawiający symbol i odznakę Szkoły Nauk Politycznych UJ.

W 2015 roku w grudniu przypada setna rocznica utworzenia w Warszawie Szkoły Nauk Społecznych i Handlowych (od 1917 r. Szkoła Nauk Politycznych), która mieściła się w budynku dziś zajmowanym przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Ta prywatna szkoła wyższa, której pomysłodawcą, twórcą i wieloletnim dyrektorem był Edmund Reyman stawiała sobie za cel przygotowanie kadr dla polskiej służby publicznej. W tym roku przypada również 75 rocznica śmierci prof. Michała Rostworowskiego, prawnika, sędziego Stałego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze oraz twórcy (w 1911 r.) i wieloletniego dyrektora Polskiej Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie, która stawiała sobie podobne cele. 

W nawiązaniu do powyższych rocznic Krajowa Szkoła Administracji Publicznej wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 9 grudnia br. zorganizowała w KSAP konferencję "W służbie Polsce. Szkoły Nauk Politycznych i ich twórcy" poświęconą kształceniu kadr dla administracji publicznej. Prócz prezentacji dwóch polskich tradycji kształcenia urzędników i przybliżenia sylwetek ich twórców, konferencja została wzbogacona dyskusją nad współczesnym modelem kształcenia kadr administracyjnych. 

Program


10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji
  Jan Pastwa, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
   
10.10 – 11.55 I sesja
   
  O potrzebie istnienia szkół nauk politycznych uwag kilka
  prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   
  Genealogia i funkcje nauk politycznych
  prof. Grażyna Ulicka, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
   
  Źródła inspiracji – modele kształcenia kadr administracji publicznej
 
  Model niemiecki
  Mateusz Kolaszyński, Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 
  Model brytyjski
  Dariusz Stolicki, Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 
  Model francuski
  Marcin Frybes, CADIS-EHESS, Paryż
   
  Akademia obywatelska – prof. M. Rostworowski i krakowska Szkoła Nauk Politycznych 1910-1949
  dr Agnieszka Tombińska
   
                Alma mater urzędnika państwowego – o kształceniu kadr administracyjnych II Rzeczpospolitej na przykładzie warszawskiej Szkoły Nauk Politycznych
  dr Bartosz Włodarski, Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   
11.55 – 12.10 Przerwa kawowa
   
12.10 – 14.00 II sesja
   
  Francuska ENA – 70 lat doświadczeń
  Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce
   
  Jak tworzyliśmy Krajową Szkołę Administracji Publicznej – przesłanki, cele, wizja
  prof. Maria Gintowt Jankowicz
   
  Współczesny model kształcenia kadr służby publicznej
  moderator: Jan Pastwa, Dyrektor KSAP
 
  Prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, Kierownik Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
   
  Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, Kierownik Podyplomowego Studium Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
   
  Rafał Górski, Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

 

Organizatorzy


 

Galeria zdjęć