30.11.2022
Projekty szkoleniowe

Uroczystość zakończenia Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej

W dniu 30 listopada 2022 r. w siedzibie KSAP odbyła się uroczystość zakończenia Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK) – projektu edukacyjnego realizowanego przez KSAP we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, finansowanego ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

uczestnicy uroczystości w auli KSAP, przy mównicy dyrektor KSAP

W wydarzeniu wzięły udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska oraz Dyrektor Departamentu Edukacji, Komunikacji i Ochrony Przyrody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katarzyna Zaczek, które w swych wystąpieniach podkreśliły znaczenie Akademii, odpowiadającej na stojące przez Polską wyzwania związane z transformacją energetyczno-klimatyczną. Pogratulowały również jej uczestnikom udziału w projekcie. 

Na zakończenie Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk wręczył uczestnikom programu certyfikaty jego ukończenia.

Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej 

Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej jest nowatorskim projektem edukacyjnym, który ma służyć zapewnieniu wykwalifikowanej kadry dla administracji publicznej realizującej zadania w obszarze Zielonego Ładu. Program skierowany jest do absolwentów uczelni technicznych i przyrodniczych, których wiedza pozyskana w trakcie studiów wyższych będzie stanowiła solidne podstawy do zdobywania kompetencji niezbędnych do realizacji wyzwań stojących przed polską administracją w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej.

Więcej o Akademii na stronie projektu.

Galeria zdjęć