30.11.2020
Informacje

Uroczystość mianowania 2020

1 grudnia kolejni absolwenci KSAP dołączą do grona urzędników służby cywilnej. 30 listopada br. odbyła się uroczystość mianowania. List do nowo mianowanych skierował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Na uroczystości wystąpili szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, podsekretarz stanu w KPRM, zastępca Szefa KPRM Rafał Siemianowski oraz dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk.

akt mianowania

30 listopada br. 34 osoby złożyły ślubowanie i od 1 grudnia dołączą do grona urzędników służby cywilnej. Z powodu odwołania tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej tegoroczni mianowani to wyłącznie absolwenci KSAP.

Ze względów bezpieczeństwa tegoroczna uroczystość odbyła się w formie wideokonferencji. Oprócz słuchaczy KSAP, zdalnie wzięli w niej udział:

  • przedstawiciele Rady Służby Publicznej,
  • przedstawiciele Rady KSAP,
  • dyrektorzy generalni i osoby ich zastępujące,
  • kierownicy oraz współpracownicy komórek organizacyjnych, w których pracują nowo mianowani.

Gratulujemy wszystkim nowomianowanym!