16.01.2013
Projekty szkoleniowe

Uroczyste zakończenie II edycji Studium Edukacji Ekonomicznej

16 stycznia 2013 r. miało miejsce zakończenie Studium Edukacji Ekonomicznej. Wręczono dyplomy 40 absolwentom, którzy zdali pomyślnie egzamin i ukończyli roczną naukę.

Pan przemawia na mównicy, obok za stołem prezydialnym prowadzący Studium

Studium Edukacji Ekonomicznej zostało zorganizowane już po raz drugi wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, jako projekt zakładający przeszkolenie grupy urzędników wyższego szczebla nie posiadających wykształcenia ekonomicznego. Ukończenie Studium powinno pozwolić na podniesienie jakości i poprawę merytorycznej wartości decyzji podejmowanych przez absolwentów w ich działalności zawodowej, a tym samym spowoduje, na swoją miarę, wzrost sprawności działania i efektywności administracji publicznej.

Nauczycielami byli teoretycy i praktycy, a trwające rok i obejmujące niemal 300 godzin zajęcia zostały zaprojektowane tak, by jak najlepiej połączyć wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Poszczególne zajęcia w ramach Studium łączyły elementy wykładu, konwersatorium, warsztatów i rozwiązywania studiów przypadku, by jak najlepiej przedstawić omawiane zagadnienia. Specjalnie na potrzeby Studium stworzone zostały specjalne materiały szkoleniowe, dopasowane do potrzeb uczestników i specyfiki pracy urzędnika.

Studium było finansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej a udział w nim był nieodpłatny.

Galeria zdjęć