10.05.2022
Informacje

University of Public Service w KSAP

W dniach 9-11 maja 2022 r. KSAP gości panią dr Csillę Paksi-Petro z University of Public Service w Budapeszcie. Celem wizyty reprezentantki UPS jest zapoznanie się z organizacją i metodami kształcenia pracowników administracji publicznej przez KSAP.

uczestnicy spotkania podczas rozmów

Uczestniczka

Dr Csilla Paksi-Petro jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Usług Publicznych w Budapeszcie oraz coachem biznesowym. Główny obszar zainteresowań to kształtowanie kompetencji liderskich kadry urzędniczej. University of Public Service

Program

Podczas trzydniowego pobytu w Szkole, stażystka zapozna się z działalnością poszczególnych ośrodków KSAP, ich zadaniami i metodami pracy. W ramach programu stażu zaplanowano także spotkanie z przedstawicielem Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas którego stażystka ma możliwość zapoznania się z zagadnieniem organizacji systemu służby cywilnej i szkoleń dla członków korpusu. Dodatkowo, w czasie wizyty studyjnej w Urzędzie Transportu Kolejowego, przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności program zarządzania talentami.

Finansowanie

Realizacja wizyty studyjnej jest finansowana z programu ERASMUS+ Europejskiego programu mobilności pracowników.

Galeria zdjęć