24.09.2021
Informacje

Ukraińskie Forum Richelieu

Dyrektor KSAP bierze udział w konferencji „Forum Richelieu: Służba Cywilna 3.0. Przewidywanie i Transformacja”. Głównym organizatorem jest Państwowa Agencja Ukrainy ds. Służby Cywilnej.

Tematy tegorocznego Forum:

  • systemy pozyskiwania i zatrzymywania talentów w służbie cywilnej;
  • zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a osobistym urzędnika służby cywilnej;
  • kształtowanie systemu wartości i postaw urzędnika w warunkach zmian;
  • samokształcenie, twórcze korzystanie z najnowszej wiedzy;
  • łączenie możliwości technologicznych i ludzkich w celu zapewnienia ich skutecznej komplementarności, upodmiotowienia i efektywności;
  • cyberbezpieczeństwo, cyberhigiena oraz efektywne wdrażania e-usług.

W konferencji uczestniczą m. in. przedstawiciele ukraińskiej administracji, państw Partnerstwa Wschodniego, państw członkowskich UE, SIGMA-OECD, UE.

W tegorocznej edycji Dyrektor KSAP Wojciech Federczyk bierze udział w panelu „Cognitivism”.

Forum odbywa się w formule hybrydowej – tradycyjny udział w wydarzeniu w Kijowie oraz online. Poszczególne sesje można będzie oglądać w internecie, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie poświęconej Forum Richelieu.